Mensa, spolok inteligentov

7. května 2009 v 23:18 | Inteligent Ayamee |  Okno do sveta
V
 predošlom článku spomínam Mensu, ktorú som si vyhľadala na internete, aby som si bola istá, či sa volá skutočne tak, ako si myslím, že sa volá (chápete, keby to náhodou bolo "Menza" alebo tak), nech nie som za debila, keď ju už spomeniem a spomeniem ju zle. Múdry ujo google mi vyhodil aj oficiálnu stránku Mensy Slovensko, na ktorej ma zaujali IQ testy. Vedeli ste, že raz za čas si Mensa robí v Bratislave IQ testovanie ľudu pre tých, ktorí oň prejavia záujem a zaplatia ten poplatok 7 € (študenti a dôchodcovia), resp. 10 € (dospelí)? Je to aj niečo ako nábor nových členov. A tuším sa tam raz vyberiem, niežeby som mala ambíciu stať sa členom Mensy Slovensko, vždy ma však zaujímalo to čísielko, ktoré vyjadruje ľudský intelekt.


No nateraz nemienim obetovať 7 € za žiadne testy, ani nemám čas a ešte ani nie je stanovený dohľadný termín nového testovania. No na onej stránke je i online rýchlo-IQ test na dvadsať minút. Má dvadsať šesť otázok a pozostáva z klasického dopĺňania písmen, číslic a obrázkov do predpripravených radov. Je to zadarmo, nezaberie to veľa času a dostanete aspoň orientačnú predstavu o vašej inteligencii. Ak totiž dosiahnete osemnásť a viac bodov, možno by ste sa aj dostali do Mensy! Haha, ja som sa skutočne vyznamenala tými devätnástimi, že tesnotka! A čo vy? Ku testu sa dostanete kliknutím na tento link.

No keď už píšem tento v podstate prebytočný článok, ktorý vás mal len donútiť obetovať tú necelú pol hodinku na ten pseudo-IQ-Mensa test, trošku sa pozriem na zúbok celej tej Mense, dobre?

H I S T Ó R I A

Mensa International bola založená v roku 1946 v Oxforde, jej terajším sídlom je Londýn. Založili ju Roland Berrill, austrálsky advokát, a Dr. Lancelot Ware, britský vedec a právnik. Vraj Lancelot, hehe. Smejem sa len preto, pretože ideou týchto dvoch pánov bolo vytvoriť skupinu inteligentných ľudí, do ktorej sa prijíma len na základe IQ, nezáleží na náboženských, filozofických, ideologických či politických názoroch... Preto aj "mensa", slovko pochádzajúce z latinčiny a znamenajúce "stôl". Ako okrúhly stôl, kde sú si všetci rovní. No stôl z oficiálneho loga Mensy už taký okrúhly nie je, ak ho tam vôbec nájdete, keďže je zlúčený s písmenom "M" ako Mensa. Pripomína mi to Artušových rytierov okrúhleho stola, možno to aj bolo pánu LANCELOTOVI inšpiráciou. *wink*

M E N S A

To by bola stručná história vzniku, čo sa však skrýva za pojmom Mensa? Okrem toho stola, ovšem... Mensa International je, jednoducho povedané, nezisková medzinárodná organizácia združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí, 2% najinteligentnejšej ľudskej populácie. Cieľom Mensy je využiť inteligenciu v prospech ľudstva, čo znamená podporu výskumov či využitie inteligencie ako takej. Z tejto vetičky sa to možno nedá až tak dokonale pochopiť - aká dôležitá tá Mensa vlastne môže byť, preto prikladám názorný príklad. V USA pôsobí nadácia MERF, čiže Mensa Education and Research Foundation, ktorá ma status poradného hlasu v UNESCO. Čiže ich názory niekto aj počúva a riadi sa nimi. Hoci asi nie zasa až taki veľmi, keďže jeden z pánov zakladateľov Mensy, pán Lancelot, pri príležitosti 50. narodenín tejto organizácie povedal, citujem: "I do get disappointed that so many members spend so much time solving puzzles," čím vyjadril svoju túžbu po tom, aby Mensania (čo mi znie takmer ako "marťania" - a niektorí géniovia sa fakt správajú akoby boli priam z inej planéty) miesto toho radšej riešili závažnejšie celosvetové problémy. Asi si poskladám puzzle, keď sme už pri tom...

To by boli ciele Mensy, teraz jej funkcia ako taká. Je ňou najmä vytváranie stimulujúceho intelektuálneho a spoločenského prostredia pre svojich členov, umožňovanie ich dobrovoľnej sebarealizácie a podpora vzájomných kontaktov prostredníctvom besied, prednášok, diskusii. Inteligent s inteligentom si asi najlepšie pokecá. O svojich názoroch, ktorý má každý iné, o teórii relativity alebo tak... Mensa teda vytvára základné podmienky, no ďalej to všetko závisí na osobnej aktivite jednotlivých členov. Neviem, ako je to s Mensou Slovenskom, no Mensa vo všeobecnosti vraj dbá aj na prácu s nadpriemerne nadanými deťmi a mládežou, keďže "v deťoch je naša budúcnosť" či ako sa to vraví. Myslím, že niečo v tom zmysle znamená aj ďalšia citácia z oslavy Mensiných pätdesiatich narodenín od rovnakého pána: "Mensa will have a role in society when it gets through the ages of infancy and adolescence."

Č L E N O V I A

Mensa má stotisíc členov z takmer každého kúta sveta (dobre, je to len okolo sto krajín sveta), možno sú to obyčajní, na prvý pohľad hádam až tuctoví ľudia, možno učitelia, vedci, politici... či nositelia Nobelových cien. Mensa sa delí na národné organizácie (viď naša Mensa Slovensko), najväčšími sú americká (56 tisíc členov) a potom britská (23 500 členov). Národne Mensy sa ďalej delia na miestne skupiny, tá slovenská má až tri - bratislavskú, košickú a nitriansku -, americká ich má 136. Členovia ďalej môžu vytvoriť záujmové skupiny so skratkou SIG (Special Interest Group), čo je prosto zoskupenie členov Mensy so spoločným koníčkom. Na Slovensku máme napríklad Mensanov - milovníkov fotografie, ktorí si sformovali Skupinu združujúcu záujemcov o všetko okolo fotografovania, ďalším SIG-om je K3, čiže Klub konštruktívnej kritiky, členovia si môžu sformovať vlastnú záujmovú skupinu.

Ak sa chcete aj vy stať členom Mensy, tej našej slovenskej, musíte úspešne absolvovať IQ test spomínaný na začiatku, nie ten online, ale ten 7/10 eurový. Absolvovať znamená patriť k dvom percentám tých napriemerne inteligentných ľudí, na Slovensku sa to rovná IQ rovnému či vyššiemu ako 130, v Česku vám treba IQ 131 a viac, inde vo svete je to vraj priemerne 133 a vyššie. Zistila som, že existuje viacero škál merania inteligencie, napríklad Stanford-Binetove testy, modernejšie, no nie až tak populárne pre náročnosť na čas. A potom Catellove, presný rozdiel medzi nimi vám nepoviem, naštudujte si Wikipédiu (Stanford-Binet, Catell), ak to potrebujete vedieť presne. Viem však, že sa neberú konkrétne hodnoty IQ, ale percentá, pretože z Stanford-Bineta by ste do Mensy potrebovali IQ minimálne 132, pričom z Catella až 148. Prosto pozor na to, aký test, keďže tie ich škály sú rozdielne. No ako pozerám na prepočítanie úspešnosti na konkrétnu hodnotu IQ na Slovensku/Česku, my asi používame Stanford-Bineta... Vráťme sa však k prijímaciemu konaniu, už ste si teda urobili Stanford-Bineta či aký kvalifikovaný IQ test a zistilo sa, že ste veeeľký inteligent. Následne vám teda ponúknu členstvo, ktoré prijímete (samozrejme, je tu aj možnosť odmietnutia), zaplatíte členský príspevok a už ste inteligentom oficiálne. Členstvo sa dá prerušiť, no asi na to treba uviesť aj pádny dôvod, a opäť ho získať späť.

Zoznam tých známejších Mensanov nájdete tu.

Z A U J Í M A V O S T I

Členstvo v Mense nie je žiadna nuda, okrem tam tých besiedok majú Mensania totiž aj svoje vlastné sviatky (hoci na Slovensku sú to skôr menšie súkromnejšie stretnutia), napr. tzv. AG, čiže Annual Gathering, niečo ako "ročné zhromaždenie", ktoré organizuje viacero štátov, každý štát každý rok v inom meste. Tento sviatok zahŕňa prednášky, tanečné vystúpenia, hry typu šachy, scrabble atď. V USA a Kanade sa AG koná zvyčajne počas 4. júla alebo počas Dňa Kanady (veľký kanadský sviatok konajúci sa 1. júla na počesť zmluvy Britský severoamerický akt z 1867, kedy Kanada vlastne vznikla spojením štyroch provincii). AG je najväčší sviatok Mensanov, potom sú tu ešte tzv. RG, Regional Gatherings, čiže "reginálne zhromaždenia", ktoré sa konajú vo väčšícu mestách, do ktorých sú prilákaní členovia Mensy z miest menších. Známy je napríklad ten Chicag-ský, ktorý sa koná okolo Halloweenu, prečo aj pozostáva z plesu v maskách či súťaž v rozprávaní vtipov. Čiže Mensania sa vedia i zabávať, zdá sa! Len poznamenávam, že niektorí členovia americkej Mensy sa priam pretekajú v tom, aby navštívili čo najviac týchto regionálnych sviatkov v iných štátoch, niekorí ročne navštívia i tucet z nich, je to niečo ako tradícia. V roku 2006, pri príležitosti 60. výročia Mensy sa v Orlande na Floride konalo medzinárodné stretnutie Mensy, trvalo od 8. do 13. augusta, prišlo naň 2500 Mensanov z 30 krajín sveta.

Vypichnem ešte dve publikácie Mensy - desaťkrát ročne vydávaný Mensa Bulletin plný článkov Mensanov, obsahujúci i tzv. Interantional Journal, plný noviniek z jednotlivých národných Miens. Mensa vydáva i zbierky poézie svojich členov z celého sveta obsahujúce básne v iných ako anglickom jazyku, spomeniem Poetry Mensa z roku 1966.

Pár pikošiek na záver - najmladší člen britskej Mensy má 2 roky, tej americkej 4, čo hádam dokazuje i podporu detí a mládeže zo strany Mensy. Veď v štvrťročníku Mensa Research Journal je dokonca špeciálna sekcia pre najmladších mensanov - TAG (Talented and Gifted), čiže "talentovaní a nadaní". Druhým extrémom je naopak najstarší člen (britskej) Mensy, ktorý má... no tipnite si ten vek? 103 rokov! A keď sa už motéme okolo toho veku, aerická Mensa deklaruje, že 41% členov Mensy má medzi 41-60 rokov, v roku 2004 malo okolo 60% nových členov 23-43 rokov. Existuje okolo 1 500 rodín, v ktorých sú minimálne dvaja Mensania. Nuž, niekto to má asi fakt v rodine, i pokiaľ ide o inteligenciu...

S L O V E N S K O

Slovenská Mensa vydáva svoj vlastný časopis, občasník, určený iba pre jej členov, chodí im domov poštou, stiahnuť si ho môžu aj z internetu. Vy ale nie, nachádza sa na súkromnej sekcii stránky, na ktorú sa dostanú iba členovia Mensy. Oficiálnu webovú stránku Mensy Slovensko nájdete tu, dá sa na nej skvelo zabaviť napríklad tými intelektuálnymi hádankami, hlavolamami či optickými klammi, to všetko nájdete dakde v rubrike zábava a hry.

Oficiálnu webovú stránku Mensy International nájdete tu, hoci ja som ako zdroj informácii použila skôr anglickú wiki (link). 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 spanila spanila | Web | 8. května 2009 v 8:02 | Reagovat

no fajn no... ja som robil iq test na facebuuku a tam mi vyslo 150 cize nemam prilis zaujem zistit pravdu :D

2 AYAmee AYAmee | E-mail | Web | 8. května 2009 v 14:43 | Reagovat

[1]: Aha, takže ty už si raz zistil, že si génius, tak si to radšej nebudeš overovať, keby ti náhodou vyšlo niečo menšie potom :-D. Ale je to celkom inteligentné riešenie, to uznávam :-)!

3 Sushi Sushi | 8. května 2009 v 20:33 | Reagovat

Ja mám IQ 114 >0< nie na tejto stránke som si to robila ale aj tak sa idem zahrabať T~T

4 Polly Polly | Web | 8. května 2009 v 21:21 | Reagovat

hej, pouzivame aj Stanford-Bineta, aj ked neviem, ci hlavne to, no pamatam si to zo skusky, bol to jeden z testov, co sa u  nas pouziva...
nie kazdy vsak uznava IQ testy, ti, čo odporuju, vravia, ze napriklad deti testuju proste v istom momente, ze otestuju schopnosti, ktore ma prave v tom momente, ale netestuju jeho prisposobivot a nie je mozne odhadnut vzdy (hlavne v takych beznych IQ testov), ako sa vlastne jeho inteligencia rozvyja, teda skutocny stav, lebo aj podla definicie je inteligencia v prvom rade schopnost prisposobit sa....
hehe,inak by ma zaujimali schopnosti 2rocneho clena xD

5 Willynka Willynka | Web | 8. května 2009 v 23:22 | Reagovat

nejvtipnejsi je udelat si ty levny testy na atlasu kde mate IG 1000 006 i po prochlastany noci  :-D

6 AYAmee AYAmee | E-mail | Web | 9. května 2009 v 13:58 | Reagovat

[3]: Sushi, veď sa nezahrabávaj, to je skvelý výsledok, húpací koník to ani zďaleka nie je :-D! A viď komentár pod sebou, ono tie IQ testy zasa nie sú smerodajné. Keď tak pre Mensu a tam asi nepotrebuješ byť, nie :D?

[4]: Ta hej, ku tomu som sa nevyjadrovala, ale aj ja som tuším počula, že nie každý odborník uznáva IQ test a v podstate je to aj na mieste, ono totižto každé testovanie vo všeobecnosti súvisí od množstva faktorov. Človek môže mať zlý deň, niekomu môžu práve sadnúť otázky a inokedy je za debila. To nemyslím konkrétne IQ testy, ale testy ako také, napr. v škole, no v istom smere to je aj rovnaké ako IQ test, či nie :D? A to minule bolo v novinách o dákom dievčatku, 2 roky, čo malo IQ 156. Ta sa učilo hovoriť po čínsky a tak :D.

[5]: Asi si taký urobím, Will-chan, nech sa cítim inteligentne :D. Ale vážne je to sranda, ono by to asi chcelo taký dáky skutočný IQ test, ako keď sa robí ten nábor do Mensy, tam majú i psychológa ako dozor a asi je to smerodajnejšie ako lacný test z netu, no :D. Teda pre tých, čo chcú vedieť ako na tom vážne sú, podaktorým stačí tých 1 000 006 z lacného testu, no to, že bol lacný, nikomu nepovedia, samozrejme :D.

7 Sushi Sushi | 9. května 2009 v 19:16 | Reagovat

No, to nie xD

8 AYAmee AYAmee | E-mail | Web | 9. května 2009 v 21:47 | Reagovat

[7]: Vidíš, takže pššt, ty máš iné prednosti... Si úchylná, napríklad :D!

9 Sushi Sushi | 9. května 2009 v 22:40 | Reagovat

xDDDDD LOL xDDDD yo, ale neprezrádzaj ma xDDDD

10 K K | Web | 10. května 2009 v 12:34 | Reagovat

Japana Spíďo je prosím pekne že LOL... on morfuje, má vlastný megazord a Spidermani vlastne pochádzajú z inej planéty. Proste... ak sa ešte chceš rozptyľovať od učenia (gomene xD) tak prosím... len tam treba isté opatrenia: nič pri tom nejedz ani nepi a obklop sa mäkkými vecami :D

11 tina-chan tina-chan | E-mail | Web | 10. května 2009 v 15:44 | Reagovat

LOL... az smutne aky mi vysiel vysledok, no na moju obranu musim povedat, ze som sa len prave dostala domov a temer som za vykend nespala a nieco ako myslenie je nastavene na "offline" :D:D
minule bolo v novom case nieco o dievcatku co ma nejakych 5 rokov a uz je (najmladsiou) clenkou tejto mensy... trochu depresivne :D:D no aspon ma kto vymyslat lieky a tak,... :D

12 Yamitsu Yamitsu | Web | 10. května 2009 v 16:28 | Reagovat

Doplňte písmeno alebo číslo, ktoré podľa Vás logicky nasleduje v poradí.  
65536, 256, 16, ...

No a teraz si ten úžasný IQ test spraví diskalkulik a zistí, že je idiot o_O

13 AYAmee AYAmee | E-mail | Web | 10. května 2009 v 21:18 | Reagovat

[10]: K, ty kokso, veď to je takmer ako Power Rangers!! Minule som sa na nich ako smiala, dáka nová séria či čo ide na Jetixe teraz, šmrncli to i fantasy a majú tam vláčik a človeka v kostýme mačky, čo je vlastne asi džin... No fakt je to už dosť ťažké na chápanie, aspoň ja z toho nechápem :-D! Takže rozptylovať sa od učenia cielene Spíďom na japana spôsob, no, uvidíme... Vlastne škoda, že si to teraz, dva týždne pred maturami, vlastne ani nemôžem dovoliť, ale potom... Spíďo, teš sa!!

tina, 5-ročná mensanka? To ale asi slovenskej mensy, keď ja našla v britskej dvojročnú mensanku. Tuším sú to samé malé géniusky, hehe :D. Že o čom to napovedá ;-)!

Yamitsuuu? Čo sa ti niečo nezdá? Bo ani ja som nevedela, vo co gou v tamtom rade :D.

14 AYAmee AYAmee | E-mail | Web | 10. května 2009 v 21:22 | Reagovat

65 536 : 256 = 256
256 : 256 = 16
16 : 16 = ... 1!!

:-D
Kalkulačka pomáhaj, nie som zasa taký génius, aby to šlo bez nej :D.

15 Yamitsu Yamitsu | Web | 10. května 2009 v 22:58 | Reagovat

65 536 : 256 = 256
256 : 16 = 16
16: xy = xy
Tak, nie? Je tá jednotka správne? Nespadá mi to akosi do toho ... skôr ... štvorka, nie?

16 spanila spanila | Web | 11. května 2009 v 7:38 | Reagovat

jj ma tam byt 4, su to vsetko mocniny dvojky a exponent sa deli dvoma...
2^16; 2^8; 2^4; 2^2=4 :)

17 Crazy Crazy | 11. května 2009 v 8:32 | Reagovat

Chcela som si spraviť ten test, ale vyplnila som len tie čísla, doplnila asi dva obrázky a fakt ma to príšerne znudilo! Divné, čo?:D Zo mňa asi inteligent nebude :D:D

18 Yamitsu Yamitsu | Web | 11. května 2009 v 14:40 | Reagovat

Ale keď sme pri tom, dakto by mi mohol vysvetliť 1, 0, -1, 0, ... , lebo pri tomto nemám ani najmenší šajn čo s tým ... ?:D

19 AYAmee AYAmee | E-mail | Web | 11. května 2009 v 16:06 | Reagovat

Aha, aha, a že prečo mi na tom mojom výsledku niečo nesedelo :-D! Díky :D.

A 1, 0, -1, 0... Nie je to kosínus? V tých typických hodnotách 0, pí/2 (kde je klávesová skratka pre pí, preboha?), pí, 3pí/2, 2pí? Teda, v 2pí je to 1, čiže 1? ...

A Crazy, nie si divná, aj mňa tie picty takmer odradili :D.

20 AYAmee AYAmee | E-mail | Web | 11. května 2009 v 16:14 | Reagovat

Ale ten rad s tou 4 na doplnenie podľa mňa nie je jednoznačný! Čo ak by pred 65 536 boli ešte dáke iné čísla? Veď ideme od plus nekonečno do mínus nekonečno, to je len výsek z radu... No dobre, oná postupnosť má presne stanovený prvý člen, no dobre... Ale keď som inú súvislosť nevidela, domyslela som si skoršie členy :D. Pretože by to mohlo byť i takto:

4 294 967 296
65 536
16
1

pretože
4 294 967 296 : 65 536 = 65 536
65 536 : 65 536 = 256
256 : 256 = 16
16 : 16 = 1
Ale radšej nešpekulujem, pretože to som si len tak natiahla do tej svojej pravdy (teraz už viem, že nepravdivej pravdy :D), aby to sedelo, no takej postupnosti by sa ťažko určoval vzorec pre n-tý člen či rekurentné určenie či čo :D...

21 AYAmee AYAmee | E-mail | Web | 11. května 2009 v 16:15 | Reagovat

* V tom vymenovávaní členov mojej postupnosti ovšem chýba 256-tka, čiže správne to má byť:

4 294 967 296
65 536
256
16
1

22 spanila spanila | Web | 11. května 2009 v 22:56 | Reagovat

2^16; 2^8; 2^4; 2^2; 2^1
=> 65 536; 256; 16; 4; 2

jednotka tam skratka nema ako byt, lebo vzdy umocnujes 2.

to s tym radom 1, 0, -1, 0...1
ja som si aj myslel ze je to cos, ale sa mi skor zdalo ze som to nepochopil spravne a nic som nenapisal :D no tak to konci ked clovek moc rozmysla...

23 Yamitsu Yamitsu | Web | 12. května 2009 v 13:07 | Reagovat

Ja si ten rad 65 536 vysvetľujem rovnicou:
y : x = x
4 294 967 296 : 65 536 = 65 536
16 : 4 = 4
A tam jednotku nedosadím nijak ... ani pokračovaním, lebo
4 : 2 = 2
2 : x = x (dvojku na miesto prvého x nemôžem dať aby bol výsledok jedna, lebo tým by prvé x bolo dva a druhé jedna a to by zrušilo celú teóriu)

Aha, sínusy a cosínusy a to okolo toho, jasné, ak niečo z matiky vôbec nepoberám (dobre, väčšinu z matiky nepoberám, ale mám aspoň maličký šajn - pri našom učiteľovi by som nepochopila ani že 1 + 1 = 2 a nie je to mojou blbosťou) tak je to toto. Takže sa ani nebudem pokúšať lámať si tým hlavu :D

24 Polly Polly | Web | 12. května 2009 v 17:31 | Reagovat

prestante!!! desite ma!!!

25 kenny52 kenny52 | E-mail | Web | 13. května 2009 v 9:27 | Reagovat

10 euro?? Tak to kašlu.

26 AYAmee AYAmee | E-mail | Web | 13. května 2009 v 20:18 | Reagovat

Veď ja nakoniec chápem, spanila, Myz-chan, som vravela, že som si to len chcela natiahnuť na dáku pravdu, čo ma napadla, ale taká postupnosť v tom mojom ponímaní by sa nedala napísať žiadnym z tých možných vzorcov :D. Je to 4, je :D. A ku tomu kosínusu, aj ja som tam najprv dala dačo nesprávne, no potom mi trkli milované goniometrické funkcie... A Myz-chan, s debilom matikárom sa i my pasujeme. Teda, pardón, ospravedlňujem sa, ale miestami to fakt tak vyzerá :D...

Polly,, prepáč, to sa asi stretol spolok príležitostných matematikov :D.

A kenny52, ty si asi čech, takže ja by som kašlala tú cestu do BA :D...

27 Nexus Nexus | Web | 13. května 2009 v 22:30 | Reagovat

Nya :D Ja som si bola urobit IQ test normal u psychologicky a bolo mi vyzistene 127 XD
:D To bohuzial na mensu nestaci -__-"

:-D no co uz :D

28 AYAmee AYAmee | E-mail | Web | 14. května 2009 v 18:34 | Reagovat

Nexus, prosím ťa, kto by chcel ísť do Mensy? Nič v zlom, ovšem, ale čo také sa v tej našej slovenskej Mense asi tak deje, no... Prosto buďme úprimní :D...

29 -evka- -evka- | Web | 25. června 2009 v 15:31 | Reagovat

Ja som mala tiež 19 bodov :-)

[21]: správne to má byť
65 536
256
16
4
Každe číslo je druhou mocninou nasledujúceho, čiže 65 536 je mocninou 256, to je mocninou 16 a 16 je druhou mocninou 4  :-D
Podobne to bolo aj u toho posledného len tam bolo treba odčítať ešte od tej mocniny 1

30 AYAmee AYAmee | E-mail | Web | 25. června 2009 v 15:44 | Reagovat

[29]: Áno, ten rad sme už vyriešili :D. To len mne sa tam na prvý pohľad žiadne riešenie nevidelo, tak som si to mierne upravila, no uznávam, sú to mocniny dvojky a je to štvorka :D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama